4 FINGERS CRISPY CHICKEN สี่นิ้วชิลวนไป กินไก่ทอดสะใจ ในราคาถูกกว่า ไม่ต้องไปไกลถึงสิงคโปร์แล้วจ้า

4 FINGERS CRISPY CHECKEN สาขาแรกในไทย!! สี่นิ้วชิลวนไป กินไก่ทอดสะใจ ในราคาถูกกว่า 15 – 20% ไม่ต้องไปไกลถึงสิงคโปร์แล้วจ้า ประเดิมที่เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว ชั้น G ฟินวนไปมาให้ไวเลยเธอจ๋า